Hvad er regression?

En regression, er en rejse tilbage i tiden.

Tilbage til et tidligere tidspunkt i dette liv, eller tilbage til et af de tidligere liv. Hvis man giver sin hukommelse lidt hjælp, kan man nemlig sagtens huske hvad man lavede i nogle af de tidligere inkarnationer.

Der er stor forskel på hvor detaljeret man oplever et tidligere liv, men du vil helt sikkert opleve noget som vil give mening for dig.

En regression kan hjælpe dig til at få en forståelse af hvorfor du følger nogle bestemte - måske uheldige - mønstre, eller har nogle uhensigtsmæssige fobier eller tvangstanker. I samme øjeblik man ved hvor disse mønstre stammer fra, bliver det meget nemt at lægge dem på hylden. Nogle mennesker oplever at der er levemønstre som ligefrem går i arv, og vil gerne bryde ringen, og komme af med disse uhensigtsmæssigheder. Her er regression et meget effektivt middel. Fysiske smerter eller lidelser, kan også være udtryk for noget i din fortid du trænger til at få kigget på. Ved at gå tilbage og se hvor det kommer fra, bliver meget dårlig energi forløst, og du slipper af med årsagen til din dårligdom, og dine symptomer letter eller forsvinder helt. Magisk - men uden hokus pokus..

Det er vigtigt at du møder op frisk og veludhvilet, og at du ikke har andre aftaler lige bagefter, så der ikke er noget du skal skynde dig videre til. Du kan godt være lidt træt bagefter.

Når du kommer hos mig, starter vi med en indledende samtale, hvor vi taler om hvorfor du er kommet, og hvad det er vi skal arbejde med. Så tæller jeg dig ned i en tilstand af dyb hvile, hvor du hele tiden er til stede, og selv oplever alt hvad der sker. Hos mig er kun dig der oplever rejsen, ingen andre. Du fortæller alt hvad du oplever, og jeg guider dig videre i den rigtige retning. Det hele bliver optaget, så du får det med hjem på cd, så du kan lytte til det lige så tit du ønsker. Der vil i den første tid efter en regression dukke flere ting op, som du havde glemt, men som vil give dig en 'aha-oplevelse'. Det er bl.a. disse 'aha-oplevelser' som er med til at bringe dig videre væk fra de uheldige mønstre. Du kan komme til at tænke: 'Nåh, var det ikke andet. Det er da ikke noget at være bange for'.

Du vil også få 'lektier' med hjem, som skal hjælpe dig til at fastholde den forandring vi har sat i gang. Du får en cd med hjem af selve regressionen. Hvis du hellere vil have den på en USB-stick kan du selv medbringe sådan en.

Undervejs i regressionen tager vi kontakt til en af dine åndelige vejledere, som er med dig hele vejen. Det er denne vejleder der 'bestemmer' hvad du skal opleve. Du vil derfor aldrig komme til at opleve noget du ikke er parat til, eller noget som vil gøre dig mere ked af det. Du kan sagtens opleve nogle voldsomme ting, men du vil se det hele lidt fra en afstand, da det udelukkende er for at blive klogere på hvorfor du har det som du har det i dit nuværende liv.

Til slut fylder jeg op med gyldent lys og gode ord, og så er du tilbage i rummet ved mig, og vi kan snakke om hvad du oplevede.

En regression er et meget effektivt redskab til at skabe forandring i sit liv.

Der er ingen fysisk smerte forbundet med regression, og det er på ingen måde farligt.